chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô, Tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273 822722

Fax: 0273 824422

Email: qltt_tq@yahoo.com.vn

Website: http://tuyenquang.dms.gov.vn/