ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau hai ngày 02/6 và 03/6/2020 làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ với ý thức, trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp với toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

(Đồng chí Hoàng Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Q. Cục trưởng khai mạc Đại hội)

Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Khối đối với cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường.

(Đồng chí Đặng Thị Nhàn – Phó bí thư đảng ủy khối phát biểu chỉ đạo Đại hội )

Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, tồn tại và tổng kết những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua; Đại hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ trong những năm vừa qua, với quyết tâm chính trị cao, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sự phát triển chung của toàn ngành.

 

(Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025)

 

(Phần tham luận đại diện cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT)

Đại hội đã quyết nghị thông qua phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua; Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII và các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đã dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá I gồm 07 đồng chí để gánh vác trọng trách mà cán bộ, đảng viên của Đảng bộ giao phó; Đại hội mong muốn và tin tưởng các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lãnh đạo Đảng bộ, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLTT khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội)

 

Kết quả đại hội: Đồng chí Hoàng Văn Hùng tái cử Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đào Lương Nhân giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và 05 đồng chí khác được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 02 đồng chí (01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết) thay mặt cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII.

 

         

Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang đã thành công là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, sự tạo điều kiện giúp đỡ của các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối và tinh thần, trách nhiệm của các Chi bộ trực thuộc, các đại biểu về dự Đại hội; thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ lớn lao đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ngay sau Đại hội, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phải khẩn trương triển khai nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội; xây dựng chương trình hành động, phân công cụ thể tổ chức, cá nhân thực hiện; phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang chính quy, hiện đại.

        Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tận dụng thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra; lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

NTQ
Cục QLTT tỉnh Tuyên Quang