Đảng uỷ Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Ngày 29/3/2021, Đảng uỷ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Quyền Cục trưởng; đồng chí Đào Lương Nhân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Lê Nguyên – Phó Cục trưởng; Bí thư các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tuyên Quang.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Hoàng Văn Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tuyên Quang khai mạc Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hùng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng thì giá trị của các bài học về tư tương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh như là kim chỉ Nam cho các thế hệ đảng viên noi theo.

Đồng chí Đào Lương Nhân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục QLTT Tuyên Quang đọc báo cáo sơ kết

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLTT, đồng chí Đào Lương Nhân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng đọc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong báo cáo nêu rõ những kết quả đạt được của Đảng bộ Cục QLTT trong việc học tập, rèn luyện phấn đấu theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng (phải) và đồng chí Đào Lương Nhân chủ trì phần thảo luận

Các đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho Hội nghị

Tại phần thảo luận do đồng chí Hoàng Văn Hùng và đồng chí Đào Lương Nhân chủ trì, Hội nghị cũng được nghe các ý kiến thảo luận, các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hoá” trong nội bộ; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát, phê bình, tự phê bình…vv. Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe cách làm hay, sáng tạo nhằm cụ thể hoá từng bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng đảng viên để mỗi đảng viên thấm nhuần tư tưởng của Người.

Sau phần thảo luận đầy sôi nổi, đồng chí Hoàng Văn Hùng – Bí thư Đảng uỷ kết luận Hội nghị. Trong đó nêu ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện chỉ thị trong thời gian tới có hiệu quả, thiết thực.

PKL
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Tuyên Quang