Đội Quản lý thị trường số 5 xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh hàng quá hạn sử dụng, hàng nhập lậu (hàng thực phẩm).

Đội Quản lý thị trường số 5 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang xử lý đối với hàng quá hạn sử dụng (hàng thực phẩm là 390 kg chân gà); hàng hóa nhập lậu 300 kg chân vịt và hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Ngày 10/8/2020 Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh do ông Nguyễn Doãn Thưởng làm chủ, có địa chỉ tại: thôn 13, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đối với các hành vi vi phạm cụ thể:

(Công tác kiểm tra tại cơ sở kinh doanh)

1. Kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng (hàng thực phẩm là 390 kg chân gà) có giá trị 12.090.000 đồng. Phạt tiền 4.000.000 đồng.

2. Kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị 7.650.000 đồng (hàng hóa là 300 kg chân vịt do nước ngoài sản xuất). Phạt tiền 4.000.000 đồng.

3. Hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiềng Việt Nam có giá trị 32.550.000 đồng. Phạt tiền 6.250.000 đồng.

 Tổng số tiền phạt đối với cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Doãn Thưởng làm chủ là: 14.250.000 đồng.

 

(Tiêu hủy đối với hàng hóa quá hạn sử dụng (390 kg chân gà))

NTQ
Cục QLTT Tuyên Quang