Tuyên Quang: Tiêu hủy thuốc lá nhập lậu không đảm bảo chất lượng.

Ngày 11/5/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang; Công an thành phố Tuyên Quang; Công an huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tuyên Quang, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo Lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang và Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành tiêu hủy 980 bao thuốc lá điếu nhập lậu bị tịch thu không đảm bảo chất lượng.

Ngày 11/5/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang; Công an thành phố Tuyên Quang; Công an huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tuyên Quang, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo Lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang và Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành tiêu hủy 980 bao thuốc lá điếu nhập lậu bị tịch thu không đảm bảo chất lượng đế bán đấu giá xuất khẩu ra nước ngoài theo Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

Căn cứ biên bản của Hội đồng đánh giá chất lượng tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính ngày 13/3/2020 đã kết luận đối với 980 bao thuốc lá điếu nhập lậu (nhãn hiệu ZOUK số lượng 490 bao và HERO số lượng 490 bao) có quyết định tịch thu không đảm bảo chất lượng và Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Hội đồng tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu đã tiến hành tổ chức tiêu số thuốc lá nêu trên trước sự chứng kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Địa điểm tiến hành tiêu hủy: Bãi rác xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang./.

 

NTQ
Cục QLTT tỉnh Tuyên Quang