Hoạt động

Thông báo số 152/TB-CQLTT về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Thông báo số 152/TB-CQLTT ngày 09/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Lô tài sản: Máy mài, máy bắn ghim, máy tưới cây, máy hàn nhiệt... Giá khởi điểm:20.420.000 đồng.