Thư viện ảnh

Hoạt động
13/07/2021   3979

Các hoạt động của lực lượng quản lý thị trường Tuyên Quang

Công tác chuyên môn
06/01/2019   3461

Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, xử lý vi phạm của lực lượng Quản lý thị trường Tuyên Quang

Album được xem nhiều nhất